Mariahout | informatie

Wat is de Roefeldag?

De naam ‘Roefeldag’ komt van het Belgische woord ‘roefelen’ wat ‘snuffelen’ of ‘ontdekken’ betekent. Kinderen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool gaan bij diverse bedrijven, verenigingen, instellingen of winkels een kijkje nemen achter de schermen.
Vaak mogen de kinderen tijdens de Roefeldag zelf mee helpen en spelen ze de rol van een brandweerman, timmerman of verkoopster.
Voor de bedrijven, verenigingen of instellingen is het een mooie gelegenheid om aan de kinderen te laten zien wat de volwassenen zoal de hele dag doen.

Hoe ziet de Roefeldag in Mariahout eruit?

Alle kinderen die in groep 3 t/m 7 zitten, mogen roefelen in Mariahout dit geldt natuurlijk ook voor kinderen die naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan. Kinderen geven zich op via een opgavestrookje en worden door het Roefelcomite ingedeeld in groepjes van 4 kinderen. Ieder groepje krijgt leiding van 1 volwassene, m.u.v. groep 3. Zij worden begeleid door 2 volwassenen. Voorafgaand aan de Roefeldag krijgen de begeleiders een overzicht met daarop de kinderen die in zijn/haar groepje zitten, de activiteiten en de tijden. De begeleider neemt ongeveer een week voor de Roefeldag contact op met de kinderen uit het groepje. De roefeldag duurt in Mariahout een ochtend, van 09:00u tot ongeveer 12:30u. Tijdens deze ochtend maken kinderen kennis met verschillende bedrijven en verenigingen. Denk hierbij b.v. aan een champignonkwekerij, een melkveebedrijf, de jeu de boulesvereniging en een timmerbedrijf. Hier krijgen de kinderen informatie, mogen ze vragen stellen, maar kunnen ze zelf ook aan de slag. Kinderen uit groep 8 mogen hun laatste jaar in Beek en Donk gaan roefelen. Daar maken ze kennis met voor hen nieuwe bedrijven en instellingen. Hun roefeldag duurt tot ongeveer 15:00u.

Het blijft een activiteit met deelname op eigen risico.

Veel plezier met roefelen!