Privacy verklaring | Privacy verklaring

Roefeldag Laarbeek gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken alleen de gegevens die nodig zijn voor de planning van de Roefeldag.
Deze gegevens ontvangen we bij inschrijving via het inschrijfformulier.
Deze gegevens verstrekken we niet aan derden.

Daarnaast maken we foto’s tijdens de Roefeldag.
Deze foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, in social media (zoals Facebook/ Instagram etc.) en in de media.
Wanneer ouders/verzorgers van deelnemers aangeven dit niet wenselijk te vinden, dan houden we daar uiteraard rekening mee. Dit moet schriftelijk bij het betreffende Roefelcomité aangegeven worden.

Heeft u vragen of opmerkingen in relatie tot de bescherming van persoonsgegevens: neem dan contact met het betreffende Roefelcomité.